marketing ↺ innovations

Family Production

director — Misha Zvegintsev

DOP — Denis Lushchik

executive producer — Anastasiia Bukovska

producer — Max Usik

producer — Karina Kostyna

assistant producer — Dima Shopin

production designer — Max Nimenko

wardrobe stylist — Anton Chekhov

edit — Yura Reznichenko

color — Olya Korzhynska

sound design — Sasha Pustarnakov

post production — Wearefxstudio