marketing ↺ innovations

KORZINKA

founder, CEO Zafar Khashimov

marketing director Malik Karimov

marcom manager Anna Sapunova

store format and POSM development manager Vladislav Kudinov

copywriter Mirzayor Erkinov

marketing specialist Nigina Atakhanova

art director Ilkhom Zaripov

brand manager Jakhongir Yusupov

CX manager Aziz Khankhadjaev

production NO STARS